Tag: EXMO Save Ukraine
Fundusz EXMO Save Ukraine dostarcza zaopatrzenie medyczne i sprzęt dla szpitali w Ukrainie

Fundusz EXMO Save Ukraine nadal pomaga potrzebującym w czasie wojny. Udzielanie pomocy szpitalom jest jednym z naszych najważniejszych celów.

Uciekając przed wojną: jak Fundusz EXMO Save Ukraine pomógł w przeniesieniu domów opieki

Nasz fundusz humanitarny nadal wspiera mieszkańców Ukrainy. Poniżej znajdziecie informację, jak pomogliśmy czterem pensjonatom dla osób starszych w obwodzie kijowskim.

Fundusz Pomocy EXMO Save Ukraine przekazał Ukrainie karetki pogotowia i wozy strażackie

By wspomóc ukraińskie miasta znajdujące się w obszarze działań wojennych, Fundusz EXMO Save Ukraine zakupił jeden wóz strażacki i sześć karetek za łączną kwotę 220 000 dolarów.