Wrócić do Aktualności

Zaktualizowana umowa użytkownika z 25 listopada 2019 r.

Nowe aktualizacje w Umowie użytkownika EXMO. Aktualizacje zaczną obowiązywać od określonej daty, w której nastąpią.

Drodzy użytkownicy,

Zaktualizowano „Umowę użytkownika” na platformie kryptowalut EXMO. Zmiany dotyczyły kolejnych akapitów:

  1. Forma prawna firmy zmieniła się z LLP na LTD, gdzie EXMO EXCHANGE LTD jest osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 11655602 z siedzibą pod adresem 41 Corsham St, Office 0.044, London, United Królestwo, N1 6DR.
  2. Punkt 2.2.2. został zaktualizowany: sekcja opisuje listę jurysdykcji, a także kategorie niektórych osób, którym firma nie świadczy usług.

Zdefiniowaliśmy listę „kraju objętego sankcjami” oraz pojęcie „osoby objętej sankcjami”.

  1. Zaktualizowano rozdział IV: „Konto”, który został uzupełniony o paragraf 4.6 „Opłata za nieaktywne konto”, dodano znaczenie „Konto nieaktywne” wraz z zasadami wnoszenia opłat.
  2. Zaktualizowano szóstą sekcję: „TYPY ZLECEŃ” – zdefiniowane zostały główne pojęcia i zasady funkcjonowania „Stop Orders”.

Zaktualizowana Umowa z Użytkownikiem jest dostępna tutaj .