Wrócić do Aktualności

Warunki sprzedaży tokenów ROOBEE

Niniejsze Warunki i Umowa Użytkownika regulują stosunki prawne z EXMO w celu uczestnictwa w pierwotnej ofercie wymiany (IEO) monety Roobee.

Data wejścia w życie:  20 maja 2019 r.

 

Niniejsze Warunki sprzedaży („ Warunki ”) są wyraźnie włączone do Umowy z Użytkownikiem EXMO i stanowią jej część („Umowa z Użytkownikiem ”) zgodnie z sekcją 1 Umowy z Użytkownikiem, o której mowa. 

Niniejsze Warunki i Umowa z Użytkownikiem regulują Twoje stosunki prawne z EXMO w celu uczestnictwa w sprzedaży tokenów Roobee („ SPRZEDAŻ TOKENÓW ”), obsługiwanych przez EXMO EXCHANGE LTD („ EXMO ”)
za pośrednictwem swojej Platformy za pomocą strony internetowej https://exmo.com/ („ Strona ”), a także wszelkich innych usług świadczonych przez EXMO związanych ze sprzedażą Tokenów, o której mowa (łącznie Platforma,
Witrynę i takie usługi, zwane dalej „ Usługami ”. 

Uczestnicząc w SPRZEDAŻY TOKENÓW, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i Umowy z Użytkownikiem, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi Warunkami a Umową z Użytkownikiem, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo do Daty Transakcji, a Umowa z Użytkownikiem ma pierwszeństwo przed Transakcją Data

Twoje stosunki prawne (jeśli istnieją) z RBI Decentralized Platform Ltd., spółką należycie zorganizowaną i istniejącą zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem rejestracyjnym 1993004 („Emitent”), która jest emitentem Roobee Token
(„ Token ”) przez cały czas podlegają warunkom i warunkom stosowanym przez Emitenta, które są udostępniane przez Emitenta pod adresem http://roobee.io/docs/tokentc.pdf lub w innym miejscu wskazanym przez Emitenta. Uczestnicząc w SPRZEDAŻY TOKENÓW wyrażasz również zgodę na związanie się warunkami stosowanymi przez Emitenta w Twoich stosunkach prawnych z Emitentem. EXMO nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne
bonusy przyznawane przez Emitenta nabywcom Tokena, które dla wygody udostępniane są przez Emitenta pod adresem https://exmo.com/en/article/en_ieo_roobee . Wszelkie takie bonusy mogą stanowić jedynie
stosunki prawne pomiędzy Tobą (jako nabywcą Tokenów) a Wydawcą, który przy pomocy technicznej EXMO udostępnia Użytkownikom informacje o takich bonusach pod adresem https://exmo.com/pl/article/pl_ieo_roobee .

W celu Twojego udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jak również w celu Twojego udziału we wszelkich Transakcjach i/lub Wpłatach/Wypłatach w EXMO, jak również w celach związanych z Twoimi stosunkami prawnymi z EXMO, niniejsze Warunki
a Umowa z Użytkownikiem ma pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami stosowanymi przez Emitenta w odniesieniu do Tokena.

 

UJAWNIENIE RYZYKA: 

UCZESTNICZĄC W SPRZEDAŻY TOKENÓW ORAZ KUPUJĄC LUB PRZECHOWUJĄC TOKONY, DOBROWOLNIE WYBIERASZ ZAANGAŻOWANIE W ZAAWANSOWANE I RYZYKOWNE TRANSAKCJE FINANSOWE. POTWIERDZASZ, ŻE ZNASZ WIELE RYZYK ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG, UDZIAŁEM W SPRZEDAŻY TOKENÓW, ZAKUPEM LUB PRZECHOWYWANIEM TOKENÓW ORAZ UDZIAŁEM W TRANSAKCJACH W KRYPTOWALUTACH, W TYM NIEOGRANICZENIA USTERKI (W TYM MIĘDZY INNYMI PROBLEMY Z TECHNOLOGIĄ BLOCKCHAIN I TECHNOLOGIĄ ROZPROSZONEJ LEDGER) ORAZ HAKOWANIE. 

EXMO DOKŁADA WSZYSTKICH WYSIŁKÓW, ABY ZAPEWNIĆ NAJNOWOCZEŚNIEJSZE SYSTEMY I BEZPIECZEŃSTWO. NIEKTÓRE PROBLEMY I RYZYKA SĄ NIEUNIKNIONE, A JEŚLI TAKIE PROBLEMY POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUG EXMO, W TYM ZWIĄZANE Z ZAKUPEM TOKENÓW W SPRZEDAŻY TOKENÓW, MOŻE POTRWAĆ DNI, TYGODNIE I ROZWIĄZANIE MOŻE W OGÓLE NIE ZOSTAĆ ROZWIĄZANE. 

AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE EXMO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYŻEJ WYMIENIONE RYZYKO I DOBROWOLNIE PRZYJMUJESZ I AKCEPTUJESZ TAKIE RYZYKO DECYDUJĄC O UDZIALE W SPRZEDAŻY TOKENÓW LUB ZAKUPIE TOKENÓW ZA POMOCĄ PLATFORMY EXMO.

 

1. ZMIANA WARUNKÓW

EXMO może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, według własnego uznania, powiadamiając o takich zmianach, na przykład wysyłając wiadomość e-mail, przesyłając powiadomienie za pośrednictwem Usług lub aktualizując „Datę wejścia w życie” u góry niniejszych Warunków. Ono
ważne jest, aby zapoznać się z Warunkami, jeśli i za każdym razem, gdy są one modyfikowane, ponieważ uzyskując dostęp, kontynuując dostęp lub korzystanie z Usług w celu uczestnictwa w SPRZEDAŻY TOKENÓW lub zakupu Tokenów, potwierdzasz swoją zgodę na zmodyfikowane
Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek modyfikację niniejszych Warunków lub w inny sposób nie zgadzasz się na związanie zmodyfikowanymi Warunkami, musisz zaprzestać korzystania z Usług i nie możesz uczestniczyć w SPRZEDAŻY TOKENÓW. EXMO zachęca do częstego recenzowania
Regulamin, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które mają zastosowanie do SPRZEDAŻY TOKENÓW. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące SPRZEDAŻY TOKENÓW lub korzystania z Witryny lub Usług, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyłając zgłoszenie na adres [email protected]

Terminy pisane wielką literą, użyte bez definicji w niniejszych Warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem.

 

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

2.1. Ogólne wymagania

W SPRZEDAŻY TOKENÓW mogą brać udział wyłącznie posiadacze Kont na EXMO, którzy ukończyli 18 lat i spełniają kryteria opisane w niniejszych Warunkach. Oświadczasz i gwarantujesz, że: 

 • nie znajdują się ani nie są obywatelami ani mieszkańcami żadnej z Lokalizacji z ograniczeniami, o których mowa w punkcie 2.2 poniżej;
 • nie zostały wcześniej zawieszone ani usunięte z korzystania z naszych Usług. 

2.2. Lokalizacje z ograniczeniami

Nie możesz uczestniczyć w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jeśli:

 • znajdują się w Stanach Zjednoczonych, są obywatelami lub rezydentami Stanów Zjednoczonych lub podmiotem prawnym, w którym udział obywatela i/lub rezydenta USA wynosi 10% lub więcej;
 • są zidentyfikowane jako „Specially Designated National” przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych lub w inny sposób wymienione na liście sankcji w dowolnej jurysdykcji; 
 • są umieszczone na liście osób zabronionych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; 
 • jesteś obywatelem lub rezydentem dowolnego kraju umieszczonego na czarnej liście przez FATF; 
 • jesteś obywatelem, rezydentem i/lub rezydentem podatkowym Afganistanu, Albanii, Algierii, Australii, Bahamów, Bangladeszu, Boliwii, Bośni i Hercegowiny, Botswany, Burundi, Kambodży, Kanady, Republiki Środkowoafrykańskiej, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kuby, Demokratów
  Republika Konga, Ekwador, Etiopia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Indie, Indonezja, Islandia, Iran, Irak, Hongkong, Japonia, Kosowo, Kirgistan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Chińska Republika Ludowa, Malawi , Malezja, Mali, Maroko,
  Mozambik, Myanmar (Birma), Namibia, Nepal, Nowa Zelandia, Korea Północna, Pakistan, Republika Macedonii (Fyrom), Serbia, Somalia, Sudan Południowy, Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tanzania, Tajlandia, Timor Wschodni (Timor Wschodni), Trynidad i
  Tobago, Tunezja, Turkmenistan, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, w tym wszystkie terytoria USA, takie jak Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariana Północna i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (St. Croix, St. John i St. Thomas), Uzbekistan ,
  Vanuatu, Wenezueli, Wietnamu, Jemenu, Zimbabwe i/lub jakiegokolwiek innego kraju lub i/lub terytorium, gdzie kryptowaluty są zakazane i/lub nie kwalifikują się i/lub gdzie nie możesz uczestniczyć w SPRZEDAŻY TOKENÓW z powodu różnych podatków
  i/lub kwestie regulacyjne;
 • znajdują się na jakichkolwiek listach handlowych i/lub sankcji gospodarczych, takich jak Lista Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub jeśli masz ograniczenia lub zakaz angażowania się w jakikolwiek rodzaj transakcji przez Unię Europejską, władze monetarne Hongkongu, Hongkong
  Departament Celny i Akcyzowy Kong, Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych lub inne administracyjne organy ścigania.

Nie możesz również brać udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jeśli znajdujesz się lub jesteś obywatelem lub rezydentem jakiegokolwiek stanu, kraju, terytorium lub innej jurysdykcji, która w danym momencie podlega szeroko zakrojonym, geograficznie zorientowanym sankcjom nałożonym przez Stany Zjednoczone
Narodów lub władza monetarna Singapuru, lub OFAC, lub jest określona jako jurysdykcja „wezwania do działania” na liście „jurysdykcji wysokiego ryzyka i innych monitorowanych” grupy zadaniowej ds. działań finansowych (tj . Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (tj . Korea Północna), Iran, Kuba, Sudan i Syria – w dniu wejścia w życie niniejszych warunków) i/lub są objęte embargiem Stanów Zjednoczonych. 

Nie możesz brać udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jeśli znajdujesz się lub jesteś obywatelem lub rezydentem jakiegokolwiek stanu, kraju, terytorium lub innej jurysdykcji, gdzie Twój udział w SPRZEDAŻY TOKENÓW byłby nielegalny lub w inny sposób naruszałby obowiązujące prawo. 

Nie możesz również brać udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jeśli znajdujesz się lub jesteś obywatelem lub rezydentem jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której EXMO postanowiło, według własnego uznania, zabronić udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW. 

Oświadczasz i gwarantujesz, że nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnej takiej jurysdykcji, że nie będziesz brał udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, gdy znajdujesz się w takiej jurysdykcji (w tym ograniczonej według wyłącznego uznania EXMO) i że nie jesteś na dowolnej liście sankcji handlowych lub gospodarczych

EXMO może wdrożyć kontrole w celu ograniczenia udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW z dowolnej jurysdykcji zabronionej zgodnie z niniejszą klauzulą  2.2. Zgadzasz się, że będziesz przestrzegać tej klauzuli  2.2, nawet jeśli metody EXMO zapobiegające uczestnictwu
w SPRZEDAŻY TOKENÓW nie są skuteczne lub można je ominąć.

 

3. ZAKUPY TOKENÓW

3.1. SPRZEDAŻ TOKENÓW Czas trwania

Data rozpoczęcia SPRZEDAŻY TOKENÓW to: 04.06.2019 12.00 (UTC).

Całkowita liczba Tokenów dostępnych do SPRZEDAŻY TOKENÓW („Hard Cap”) wynosi 300 (trzysta) BTC (Bitcoins).

SPRZEDAŻ TOKENÓW ma pozostać otwarta do wcześniejszego wydarzenia (daty) z następujących wydarzeń: (1) 07.06.2019 18:00 (UTC) lub (2) do momentu, gdy Hard Cap w wysokości 300 (trzy sto) BTC (Bitcoins) zostało osiągnięte.

3.2. Cena tokena

Cena tokena wynosi 0,01 USD za 1 (jeden) token. 

Podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW cena za Token będzie denominowana w BTC na podstawie kursu wymiany BTC/USD dostępnego na https://exmo.com z dnia rozpoczęcia SPRZEDAŻY TOKENÓW, o której mowa w punkcie 3.1 powyżej.

3.3. Finansowanie konta

Aby kupić Tokeny w SPRZEDAŻY TOKENÓW, musisz najpierw przelać BTC (-y) na swoje Konto w EXMO lub zamienić inne monety lub tokeny na Twoim Koncie w EXMO na BTC (-y), tak aby mieć BTC (-y) na swoim Rachunek.

3.4. Zamówienia; Zakupy

Zakup ”” jest transakcją między Tobą a EXMO podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW, działając jako odsprzedawca zgodnie z Umową użytkownika, zgodnie z którą pozbywasz się BTC (-ów) i nabywasz Tokeny (-y) oraz tytuł własności do takich Tokenów są przekazywane z EXMO w momencie otrzymania przez Ciebie Tokenów na Twoje Konto w EXMO. „ Zamówienie SPRZEDAŻY TOKENÓW
powstaje z chwilą wprowadzenia dyspozycji dokonania Zakupu podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW z wykorzystaniem Usług. Wprowadzając Zamówienie SPRZEDAŻY TOKENÓW, nieodwołalnie zgadzasz się na zakup liczby Tokenów określonej w Zamówieniu, zgodnie z
z takim Zamówieniem. Zgadzasz się zapłacić EXMO wszelkie obowiązujące opłaty za Zakupy i upoważniasz EXMO do potrącenia takich opłat z Twojego Konta.

3.5. Brak relacji brokerskiej lub powierniczej

EXMO nie jest Twoim brokerem, pośrednikiem, agentem ani doradcą i nie ma wobec Ciebie relacji powierniczych ani zobowiązań w związku z jakimikolwiek Zleceniami SPRZEDAŻY TOKENÓW lub Zakupami lub innymi decyzjami lub działaniami dokonanymi przez Ciebie podczas korzystania z Usług lub związanych z
SPRZEDAŻ TOKENÓW. Żadna komunikacja ani informacje dostarczone użytkownikowi przez EXMO nie mają na celu, ani nie będą uważane ani interpretowane jako porady. Proszę zapoznać się z sekcją  4 zawiera niewyczerpującą listę zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze, czy:
do udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW lub korzystania z Usług.

3.6. Potwierdzenie zamówienia

Twoje Zamówienie zostanie złożone po potwierdzeniu Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW za pośrednictwem Platformy. 

Niezależnie od powyższego, zgadzasz się, że niedostarczenie przez Usługi takiego potwierdzenia nie będzie miało wpływu na ani nie unieważni żadnego złożonego przez Ciebie Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW lub jakiegokolwiek Zakupu zrealizowanego na podstawie takiego Zamówienia.

3.7. Minimalne zamówienia; Maksymalny zakup

Minimalna wielkość Zamówienia to 1 (jeden) Token. W przypadku próby złożenia Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW na kwotę mniejszą niż minimalna wielkość Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW, EXMO odrzuci Zamówienie i nie pozwoli na jego złożenie. 

Maksymalna ilość Tokenów dostępnych do zakupu przez 1 (jednego) Użytkownika podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW jest ograniczona do równowartości USD  10  000. W przypadku próby złożenia Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW lub wielu Zamówień SPRZEDAŻY TOKENÓW agregujących
do więcej niż maksymalna ilość Tokenów dostępnych do zakupu przez 1 (jednego) Użytkownika podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW, EXMO ograniczy Twoje Zamówienie (zamówienia) SPRZEDAŻY TOKENÓW do maksymalnej ilości Tokenów, które mogą być zakupione przez 1 (jednego) Użytkownika podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW SPRZEDAŻ TOKENÓW.

Całkowita maksymalna ilość Tokenów, które będą dostępne do zakupu przez Użytkowników podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW, wyniesie równowartość 300 (trzystu) BTC (Bitcoinów). 

3.8. Transakcje

Żadne wypłaty, wpłaty lub transakcje w Tokenze nie będą dozwolone przy użyciu Usług do momentu wysłania oddzielnego powiadomienia przez EXMO o rozpoczęciu Transakcji za pomocą Tokena, co ma nastąpić nie później niż w czerwcu  23,
2019 („ Data Transakcji ”). 

W okresie między zakupem Tokenów a Datą Transakcji nie będziesz mógł wpłacać, wypłacać ani dokonywać żadnych Transakcji za pomocą Tokenów za pomocą Platformy i/lub Usług. 

EXMO może ograniczyć, ograniczyć lub zabronić wypłat lub wpłat Tokenów po Dacie Transakcji, aby umożliwić rozwój rynku uporządkowanego obrotu Tokenem, a Ty nie będziesz w stanie przenosić lub wypłacić niektórych lub wszystkich swoich Tokenów w trakcie
taki okres. EXMO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku niemożności przelewu, wypłaty lub dokonywania Transakcji Tokenami w tym okresie ani za jakiekolwiek inne straty w tym okresie. Potwierdzasz, że Token
wyceny i kursy walut w dowolnym okresie, w którym Wpłaty i Wypłaty w Tokenze są ograniczone, ograniczone lub zabronione, mogą znacznie różnić się od wycen i kursów sprzed takiego zdarzenia.

3.9. Rezygnacje

Wszystkie Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW złożone na Zakup Tokenów podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW są ostateczne. Nie możesz anulować żadnego Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW po złożeniu takiego Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW.

3.10. Niewystarczające BTC

Jeśli masz niewystarczającą ilość BTC (ów) na swoim Koncie, aby zrealizować Zlecenie SPRZEDAŻY TOKENÓW, EXMO ograniczy Twoje Zlecenie SPRZEDAŻY TOKENÓW do ilości Tokenów, które mogą być pokryte przez BTC (y) na Twoim Koncie (po odliczeniu wszelkich opłat płatne na rzecz EXMO w
związku z Zakupami).

3.11. Warunki i ograniczenia

EXMO może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, odrzucić każde żądanie Zakupu, Zlecenie SPRZEDAŻY TOKENÓW lub inne żądanie związane ze SPRZEDAŻY TOKENÓW, nałożyć limity na ilość Zakupów, które można zrealizować, codziennie lub w inny sposób okresowy lub Inaczej,
lub nałożyć żadnych innych warunków lub ograniczeń na Twój udział w SPRZEDAŻY TOKENÓW lub korzystanie z Usług bez wcześniejszego powiadomienia. Na przykład EXMO może: (a) ograniczyć liczbę Zleceń SPRZEDAŻY TOKENÓW, które możesz złożyć podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW;
(b) ograniczać Zlecenia SPRZEDAŻY TOKENÓW z niektórych lokalizacji; lub (c) ograniczać Zlecenia lub Transakcje SPRZEDAŻY TOKENÓW, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa, zmniejszonej zdolności, niewłaściwej działalności, w tym między innymi nadużyć na rynku lub jeśli
EXMO otrzymuje uzasadnione powiadomienie, że Twoja własność niektórych lub wszystkich BTC na Twoim Koncie u nas jest przedmiotem sporu.

 

4. OŚWIADCZENIE; UJAWNIENIA RYZYKA; ZAKŁADANIE RYZYKA; WYDANIE EXMO

4.1. Zastrzeżenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z wyjątkiem przypadków określonych na piśmie przez EXMO, Tokeny są udostępniane przez EXMO za pośrednictwem Usług podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani oświadczeń wszelkiego rodzaju, a EXMO wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i oświadczeń związanych z Tokenem (wyraźnych lub dorozumianych), w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw.

4.2. Ujawnianie ryzyka; Założenia ryzyka; Wydanie EXMO

Uczestnictwo w SPRZEDAŻY TOKENÓW, zakup Tokenów i korzystanie z dowolnych Usług świadczonych przez EXMO wiąże się ze znacznym ryzykiem i potencjalnymi stratami finansowymi, w tym między innymi:

 • Cechy, funkcje, cechy, działanie, użytkowanie i inne właściwości Tokena („ Właściwości Tokena ”) oraz oprogramowania, sieci, protokołów, systemów i innych technologii (w tym, w stosownych przypadkach, dowolnego łańcucha bloków)
  („ Technologia Bazowa ”) wykorzystywana do administrowania, tworzenia, wydawania, przenoszenia, anulowania, używania lub zawierania transakcji w Tokenze, może być skomplikowana, techniczna lub trudna do zrozumienia lub oceny.
 • Token i jego Technologia Bazowa mogą być podatne na ataki na bezpieczeństwo, integralność lub działanie Tokena lub jego Technologii Bazowej („ Ataki ”), w tym Ataki wykorzystujące moc obliczeniową wystarczającą
  przytłaczać normalne działanie łańcucha bloków lub innej technologii bazowej.
 • Token, Właściwości Tokenów lub Technologia Bazowa mogą zmienić się lub w inny sposób przestać działać zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmiany wprowadzonej w Technologii Bazowej, zmiany dokonanej za pomocą cech lub funkcji wbudowanych w Technologii Bazowej lub zmiany
  wynikające z ataku. Zmiany te mogą obejmować między innymi „rozgałęzienie” lub „wycofanie” Tokena lub łańcucha bloków.
 • Token może zostać anulowany, utracony lub wydany podwójnie lub w inny sposób utracić całą lub większość swojej wartości z powodu rozwidlenia, wycofania, ataków, zmian we właściwościach Tokena lub nieprawidłowego działania Tokena.
 • EXMO może nie obsługiwać, zawiesić lub zaprzestać obsługi Wpłat, Wypłat, Zleceń SPRZEDAŻY TOKENÓW lub Transakcji w odniesieniu do Tokena w dowolnym momencie według uznania EXMO. Inne giełdy i dostawcy usług mogą nie obsługiwać Tokena
  lub może zawiesić lub zaprzestać obsługi Tokena.
 • EXMO może zawiesić lub odrzucić Twoje prośby o Zlecenie SPRZEDAŻY TOKENÓW i/lub Transakcję, zawiesić lub zakończyć Twój dostęp do Usług w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub regulacjami lub z powodu nakazu organów ścigania lub innych organów rządowych.
  upoważnienia, a także z innych powodów określonych w niniejszych Warunkach, Umowie użytkownika lub w inny sposób według uznania EXMO.
 • Token może stracić na wartości lub stracić całą swoją wartość z powodu różnych czynników, w tym wykrycia niewłaściwego postępowania, manipulacji na rynku, zmian we Właściwościach Tokena lub postrzeganej wartości Właściwości Tokena, ataków, zawieszenia Tokena
  przez EXMO lub inne giełdy lub dostawców usług oraz inne czynniki, w tym między innymi czynniki pozostające poza kontrolą EXMO.
 • Token może stracić na wartości lub stracić całą swoją wartość z powodu działań legislacyjnych lub regulacyjnych lub innych działań rządu. Rządowa regulacja Tokenów jest nieuregulowana i szybko ewoluuje.
 • Z powodu problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub usługami (w tym między innymi:
  Internet i inne problemy z łącznością sieciową).
 • Twoja prośba o Zlecenie SPRZEDAŻY TOKENÓW lub Transakcję lub jakiekolwiek powiadomienie do EXMO lub Usług może zostać utracone, przechwycone lub zmienione podczas transmisji.
 • Nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskiwać dostęp do Twojego Konta u nas lub korzystać z niego oraz dokonywać Zleceń SPRZEDAŻY TOKENÓW i/lub Transakcji bez Twojej wiedzy lub upoważnienia, czy to poprzez uzyskanie hasła do Twojego Konta u nas, czy uzyskanie kontroli nad innym
  urządzenie lub konto używane przez Ciebie w związku z wszelkimi rozszerzonymi środkami bezpieczeństwa włączonymi dla Twojego konta lub innymi metodami.

Ryzyka opisane w niniejszej Sekcji 4 mogą skutkować utratą Tokenów, zmniejszeniem lub utratą całej wartości Tokenów, niemożnością uzyskania dostępu lub przeniesienia Tokenów, niemożnością handlu Tokenami, niemożnością uzyskania korzyści finansowych dostępnych dla innych posiadaczy Tokenów,
i inne straty finansowe. Niniejszym przyjmujesz i zgadzasz się, że EXMO nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie ryzyko. 

Niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się, zwalniasz i zrzekasz się wszelkich roszczeń, znanych lub nieznanych, wobec EXMO, jej Podmiotów Stowarzyszonych i ich odpowiednich udziałowców, członków, dyrektorów, kierowników, pracowników, agentów, następców prawnych i/lub cesjonariuszy i/lub lub Przedstawicieli związanych z którymkolwiek z ryzyk określonych w niniejszym dokumencie.

Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz: (a) niezbędną wiedzę techniczną oraz zdolność do przeglądu i oceny bezpieczeństwa, integralności i działania Tokena, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w SPRZEDAŻY TOKENÓW; oraz b) wiedza, doświadczenie,
zrozumienie, profesjonalne porady i informacje w celu dokonania własnej oceny zalet i zagrożeń związanych z Tokenem i SPRZEDAŻY TOKENÓW. 

Akceptujesz ryzyko zakupu Tokenów za pomocą Usług i jesteś odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej niezależnej analizy ryzyka specyficznego dla Tokena, SPRZEDAŻY TOKENÓW i Usług. Nie powinieneś zdobywać żadnych Tokenów, chyba że masz
wystarczające środki finansowe i może pozwolić sobie na utratę całej wartości Tokenów.

Wszelkie decyzje EXMO dotyczące obsługi Wpłat, Wypłat, Zleceń SPRZEDAŻY TOKENÓW lub Transakcji w odniesieniu do Tokena za pośrednictwem Platformy nie wskazują na akceptację lub odrzucenie Tokena przez EXMO ani integralność, bezpieczeństwo lub działanie Tokena
lub jego Bazową Technologię. Ryzyko związane z Tokenem i handlem Tokenem ma zastosowanie niezależnie od decyzji EXMO o wsparciu SPRZEDAŻY TOKENÓW. EXMO nie udziela porad handlowych, nie ma żadnego obowiązku powierniczego wobec Ciebie ani żadnych
innego użytkownika i nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności Tokena do zakupu, Transakcji i/lub własności przez Ciebie.

4.3. Dodatkowe oświadczenia i gwarancje

Oprócz klauzuli  2.1 oraz wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz EXMO, że:

 • przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze Warunki oraz Umowę użytkownika;
 • masz ukończone 18 lat, posiadasz niezbędne uprawnienia, zdolność i zgodę na zaakceptowanie niniejszych Warunków i Umowy użytkownika oraz zawarcie wiążącej umowy z EXMO;
 • akceptacja niniejszych Warunków i Umowy z Użytkownikiem nie będzie skutkować naruszeniem, sprzecznością ani nie będzie stanowić istotnego naruszenia: (i) jakiegokolwiek postanowienia dokumentów konstytucyjnych lub organizacyjnych (w przypadku osoby prawnej
  w tym między innymi dowolna spółka lub spółka osobowa); (ii) jakiekolwiek postanowienie jakiegokolwiek wyroku, dekretu lub nakazu nałożonego na Ciebie przez jakikolwiek sąd lub organ rządowy lub regulacyjny; i/lub (iii) jakakolwiek istotna umowa, zobowiązanie, obowiązek lub zobowiązanie
  której jesteś stroną lub przez którą jesteś związany;
 • masz wystarczającą wiedzę na temat funkcjonalności, użytkowania, przechowywania, mechanizmów transmisji i zawiłości związanych z tokenami kryptograficznymi, możliwościami przechowywania tokenów (w tym cyfrowymi portfelami tokenów), technologią blockchain i opartą na blockchain
  systemy oprogramowania;
 • uzyskałeś wystarczające informacje o potencjalnym przyszłym użyciu i funkcjonalności Tokena, aby podjąć świadomą decyzję o uczestnictwie w SPRZEDAŻY TOKENÓW zgodnie z niniejszymi Warunkami i Umową z Użytkownikiem;
 • rozumiesz, że Tokeny nie dają żadnych praw w odniesieniu do EXMO i/lub Emitenta, w tym między innymi do głosowania, dystrybucji, umorzenia, likwidacji, własności (w tym wszelkich form własności intelektualnej
  prawa) lub inne prawa finansowe lub prawne;
 • jesteś uprawniony do udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW zgodnie z niniejszymi Warunkami i Umową z Użytkownikiem;
 • nie uczestniczysz w SPRZEDAŻY TOKENÓW w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych lub innych celach finansowych;
 • wszelkie BTC przekazane przez Ciebie w celu zakupu Tokenów nie pochodzą ani nie są związane z jakimikolwiek niezgodnymi z prawem działaniami, w tym między innymi z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, a ponadto zobowiązują się do zapewnienia wszelkich niezbędnych
  dokumentację potwierdzającą ich źródło, jeśli i kiedy jest to wymagane przez EXMO;
 • nie będziesz używać żadnych Tokenów do finansowania, angażowania się lub wspierania w inny sposób jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;
 • składanie zamówienia, kupowanie Tokenów i otrzymywanie Tokenów zgodnie z niniejszymi Warunkami i Umową użytkownika nie jest niezgodne z prawem ani zabronione na mocy przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji lub na mocy przepisów jakiejkolwiek innej jurysdykcji, której możesz podlegać oraz
  każde takie Zamówienie lub Zakup zostanie dokonane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w tym między innymi zgodnie z wszelkimi obowiązkami podatkowymi, którym możesz podlegać w odpowiedniej jurysdykcji);
 • będziesz przestrzegać wszelkich zobowiązań podatkowych obowiązujących w Twojej jurysdykcji wynikających z nabycia, przechowywania, sprzedaży lub przeniesienia dowolnych Tokenów;
 • rozumiesz i akceptujesz ryzyko związane z uczestnictwem w sprzedaży tokenów związane z firmami rozpoczynającymi działalność na wczesnym etapie blockchain i potwierdzasz, że ryzyko to jest znaczne;
 • rozumiesz, że Tokeny są wyłącznie prawami do dostępu i korzystania z usług i produktów dostarczanych przez Emitenta i nie mają żadnego atrybutu, który zapewnia posiadaczowi prawa do akcji, wierzyciela lub podobne. Tokeny nie powinny być traktowane jako inwestycje
  dowolnego rodzaju, w tym między innymi w jakiejkolwiek formie waluty lub zabezpieczenia, i nie należy oczekiwać zysków jakiegokolwiek rodzaju z nabywania Tokenów ani nabywania Tokenów do jakichkolwiek celów inwestycyjnych; oraz
 • wszystkie powyższe oświadczenia i gwarancje są prawdziwe, kompletne, dokładne i niewprowadzające w błąd od momentu zaakceptowania przez Ciebie niniejszych Warunków i Twojego udziału w SPRZEDAŻY TOKENÓW, w tym w momencie złożenia przez Ciebie dowolnego Zamówienia SPRZEDAŻY TOKENÓW lub
  Transakcja na Platformie.

 

5. OPŁATY

Zgadzasz się uiszczać EXMO opłaty opisane w https://exmo.com/en/docs/fees w związku z zakupem dowolnych Tokenów podczas SPRZEDAŻY TOKENÓW. Upoważniasz EXMO do usunięcia BTC (ów) lub innych tokenów z Twojego Konta dla
wszelkie obowiązujące opłaty należne od Ciebie na mocy niniejszych Warunków.

 

6. ZMIANY; ZAWIESZENIE; ZAKOŃCZENIE

6.1. Zmiany w SPRZEDAŻY TOKENÓW

EXMO może, według własnego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie, za uprzednim powiadomieniem lub bez, w dowolnym momencie, zmodyfikować lub przerwać, tymczasowo lub na stałe, SPRZEDAŻY TOKENÓW lub całość lub część dowolnych Usług świadczonych w związku ze SPRZEDAŻYĄ TOKENÓW
lub w przeciwnym wypadku.

6.2. Zawieszenie lub wypowiedzenie

EXMO może, według własnego uznania i bez odpowiedzialności wobec użytkownika, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, w dowolnym momencie, tymczasowo zawiesić lub trwale zablokować dostęp użytkownika do całości lub części dowolnych Usług w związku ze SPRZEDAŻYĄ TOKENÓW lub w inny sposób.

6.3. Brak odpowiedzialności

EXMO nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku modyfikacji jakichkolwiek Usług, w związku ze SPRZEDAŻĄ TOKENÓW lub w inny sposób, ani z jakiegokolwiek zawieszenia lub zakończenia dostępu do wszystkich lub części dowolnych Usług, w związku
przy SPRZEDAŻY TOKENÓW lub w inny sposób (zgodnie z niniejszą sekcją)  6 lub z innego powodu). Przyjmujesz do wiadomości, że możesz nie być w stanie kupić żadnych Tokenów lub tylu Tokenów, ile w przeciwnym razie kupiłbyś w SPRZEDAŻY TOKENÓW, jak
w wyniku takiej modyfikacji, zawieszenia lub rozwiązania. Jeśli i kiedy Usługi zostaną wznowione, przyjmujesz do wiadomości, że wyceny Tokenów i kursy wymiany mogą znacznie różnić się od wycen i kursów sprzed takiego zdarzenia.

 

7. PRAWO WŁAŚCIWE; ARBITRAŻ

Interpretacja i egzekwowanie niniejszych Warunków oraz wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami lub SPRZEDAŻĄ TOKENÓW będą regulowane i interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne lub
zasady (zarówno Anglii i Walii, jak i jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 

W przypadku powstania sporów w sprawach określonych w niniejszym Regulaminie, Strony podejmą wszelkie możliwe kroki w celu ich rozwiązania w drodze negocjacji.

Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące istoty, istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszej Umowy lub niniejszego paragrafu  7
zostaną rozpatrzone i ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z Regulaminem Londyńskiego Sądu Międzynarodowego Arbitrażu (LCIA) w brzmieniu obowiązującym w momencie rozpatrzenia, uważanym za część niniejszego Rozdziału  7 przez odniesienie. Numer
arbitrów wynosi trzech (3), wybranych zgodnie z Regulaminem LCIA. Miejscem arbitrażu będzie Londyn w Wielkiej Brytanii. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, decyzja zostanie podjęta w języku angielskim. Strony uzgadniają, że
informacje dotyczące arbitrażu, w tym między innymi informacje dotyczące jakiejkolwiek decyzji arbitrażowej, będą uważane za poufne i nie będą ujawniane żadnym stronom trzecim bez pisemnej zgody Stron, chyba że wymaga tego prawo. Ten
decyzja jest ostateczna i wiążąca dla obu Stron i może być wykorzystana lub przedłożona w celu wykonania w dowolnym sądzie właściwym; wniosek o wydanie tytułu egzekucyjnego można złożyć do tego właściwego sądu, jeżeli jest to wymagane.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, którego nie można rozstrzygnąć polubownie lub w drodze arbitrażu, EXMO ma prawo zażądać rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla siedziby EXMO.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki i Umowa Użytkownika zawierają całość umowy pomiędzy Tobą a EXMO i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia między stronami dotyczące SPRZEDAŻY TOKENÓW.

8.2. Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się (na podstawie orzeczenia lub w inny sposób) nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji: (i) ważność, legalność i wykonalność zgodnie z prawem
jurysdykcji jakiegokolwiek innego przepisu; oraz (ii) ważność, legalność i wykonalność zgodnie z prawem jakiejkolwiek innej jurysdykcji tego lub jakiegokolwiek innego przepisu nie zostanie przez to w żaden sposób naruszona ani osłabiona. Jeśli jakikolwiek sąd lub rząd
Organ uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego częściowe postanowienie zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, a ważność i wykonalność
pozostałe postanowienia Warunków nie zostaną naruszone.

8.3. Zmiana kontroli 

W przypadku przejęcia EXMO przez podmiot zewnętrzny lub jego połączenia z podmiotem zewnętrznym lub w przypadku nabycia aktywów i/lub działalności firmy EXMO (w całości lub w części) przez osobę trzecią, EXMO zastrzega sobie prawo, w dowolnej z tych okoliczności, do przeniesienia lub przypisz
informacje, które EXMO zebrało od Ciebie, w tym Twoje Dane Osobowe, Dane Konta Użytkownika i inne informacje w ramach takiej fuzji, przejęcia, sprzedaży, przeniesienia lub jakiejkolwiek innej zmiany kontroli.

8.4. Zadanie

Użytkownik nie może dokonywać cesji niniejszych Warunków w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody EXMO, a każda rzekoma cesja z naruszeniem niniejszej klauzuli 8.4 będzie nieważna. 

EXMO może scedować niniejsze Warunki na inną Osobę w związku z przeniesieniem całości lub części aktywów lub Działalności EXMO na Podmiot Stowarzyszony EXMO lub na jakąkolwiek stronę trzecią. Akceptując niniejszą Umowę, wyrażasz nieodwołalną zgodę
w celu wyżej wymienionej cesji i/lub przeniesienia, w tym w celu przeniesienia Twoich Danych Osobowych, Danych Konta Użytkownika i innych informacji, a także w celu przeniesienia wszelkich Środków na Twoim Koncie (-ach) posiadanych przez EXMO w trakcie Biznes
takiej innej Osobie do celów takiego cesji.